top of page
TITUL_TITULNA_STRANA.png

Hudobná teória zábavne? Prečo nie! 

Unikátny piesňovo knižný projekt Muzička a jej čarovný svet prináša čitateľom pevné základy hudobnej teórie, podané pútavou formou, v 14-tich autorských piesňach a v 160 stranovej ilustrovanej knihe. Praktický knižný sprievodca hudobnou teóriou si okrem hudobných škôl určite nájde svoje miesto aj v každej rodine, kde sa muzicíruje. Objednaj tu

Praktický sprievodca hudobnou teóriou

Veľmi dobre vieme, že deti na základných školách alebo na základných umeleckých školách nemajú v obľube hudobnú teóriu. Zápasia so strachom a s nechuťou porozumieť často nezrozumiteľným poučkám a množstvu pravidiel, ktoré sú potrebné k serióznejšiemu štúdiu hudby. Práve pre týchto mladých muzikantov je určená kniha Muzička a jej čarovný svet.

Pesničky môžu pomôcť už menším deťom predškolského veku zoznamovať sa úplne prirodzeným spôsobom s terminológiou hudobnej teórie a tak sa pripravovať na neskoršie systematické štúdium hudby. Znotovaný spevník v závere knihy ponúka možnosť zaspievať si piesne spolu s nahrávkami, či za sprievodu klavíra alebo gitary. K nácviku piesní zaiste poslúžia aj podkladové nahrávky bez spevu, ktoré nájdete na tejto webstránke www.muzickadetom.sk.

"Sprievodca hudobnou teóriou môže vynikajúco poslúžiť deťom a mládeži od najmenšieho veku až po uchádzačov na stredoškolské, resp. vysokoškolské štúdium. Zároveň je inšpiratívnym zdrojom informácii pre pedagógov na ZUŠ alebo základných školách ako aj pre bežných čitateľov."

Muzička nepochybne poslúži aj pedagógom pri motivovaní deti na hodinách hudobnej náuky alebo hudobnej výchovy. Kniha zároveň pomôže aj rodičom, hlbšie rozumieť hudobnej teórii a tak svojim deťom pomôcť napr. s domácimi úlohami.

prof. Yvetta Kajanová, PhD.Katedra muzikológie

FiF UK v Bratislave

A prečo sa oplatí vlastniť práve túto knihu?

 Emma Zahradníková, grafická dizajnérka.

Autor sa snaží zaplniť dlhoročnú medzeru na trhu, pretože Praktický sprievodca hudobnou teóriou pre menších i väčších muzikantov nie je len strohým opisom hudobno-teoretických okruhov. Doslova unikátnym spôsobom v 14. piesňach zhudobňuje všetky dôležité oblasti elementárnej hudobnej teórie a motivuje tak čitateľa k poznaniu sveta hudby, k hudobnej predstavivosti a tvorivosti. Vytvára hudobné pomôcky na rozvoj sluchu a intonačných zručností ako napríklad zhudobnené reálne znejúce intervaly, kvintakordy a ich obraty, rozložené akordy, alebo kvintový a kvartový kruh, či modálne stupnice.

“Všetci si pamätáme, ako sme nemali radi hudobnú teóriu ako decká. Hodiny boli nuda, nič sme si nevedeli zapamätať.. A pritom tak zábavne mi to doma môj otec vždy vedel vysvetliť.” 

Kniha Muzička a jej čarovný svet môže byť prirodzeným a pritom zrozumiteľným sprievodcom počas celého obdobia základného hudobného vzdelávania. 

Emma Zahradníková, grafická dizajnérka

bottom of page